myślowo-wolowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mówiąc o postawie, zauważyliśmy, że obok jej rodzaju myślowego, który jest panującym i dlatego stanowił przedmiot dotychczasowych rozważań, wystąpić może dodatkowo postawa uczuciowa i wolowa. Z postawy myślowej kształtujemy gramatyczne zdania oznajmujące. A jakież zdania gramatyczne odpowiadają mieszanej postawie myślowo-uczuciowej, myślowo-wolowej lub myślowo-uczuciowo-wolowej ?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1969. Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.