myślowo-wyznaniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Warunkiem owego pizezwydężenia jest akceptacja przez obydwie grupy myślowo-wyznaniowe ewolucyjnego podejśda do świata i żyda jako pewnej całośd i jednośd, podlegającej nieustannej zmianie. Dla czło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
NKryt - Nowa Krytyka (Szczecin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.