myksomatoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) np. stwierdzono, że w populacjach królików, stykających się w ciągu szeregu pokoleń z wirusem myksomatozy, choroba ta przebiega znacznie łagodniej, niż u królików hodowanych w izolacji od tego wirusa lub u królików przed wybuchem epizoocji. Na skutek tego właśnie można było zwalczyć w Australii, w pięćdziesiątych latach naszego wieku, plagę królików, które nigdy przedtem nie stykały się z wirusem myksomatozy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wolański, Napoleon (red.) 1972. Czynniki rozwoju człowieka. Wstęp do ekologii człowieka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.