myzyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na północ od grupy trackiej między Bałkanami a Dunajem (tj. w starożytnej Moesji) oraz dalej na północ w Dacji (tj. w dzisiejszej Bumunii) i na pogórzu Karpat aż po Tatry mieszkały plemiona należące do grupy dako-myzyjskiej. Mówiły one dialektami satemowymi, które nie znały przesuwki. Język albański jest kontynuantem jednego z dialektów myzyjskich, który w I tysiącleciu p.n.e. był używany na jakimś obszarze między Bałkanami a Dunajem. Dopiero w połowie I tysiąclecia n.e., w czasie wędrówki ludów przodkowie językowi dzisiejszych Albańczyków przesunęli się na południowy zachód do swych historycznych siedzib...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz 1969. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.