naadmirować się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MARZEC 1829 431 Ja wszedłem tu w służbę do Kolegium interesów zagranicznych,3 ale dla słabości ciągłej zdrowia nie wiem, czy tu ciągle bawić będę. Aleksander4 dotąd nie może naadmirować się dzieła twojego o prawodawstwie5 i dzieło to zupełnie jego ideom o prawie krajowym inny nadało obrót...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mickiewicz, Adam 1953. Dzieła. Wydanie narodowe. T. 14. Listy. Cz. 1, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.