naakcentować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prefiksy czasownikowe NaNaakcentować «nacechować, naznamionować»: „Sentymentalizmem naakcentowane Niemki“ C. i T. III, 57; „popatrzyli jedno na drugie wzrokami, w których, naakcentowane zdziwieniem, malowało się zapytanie“ Sł. H. III, 179...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.