naargumentować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak np. w sect. I Badań dotyczących zasad moralności nasz autor rozróżnia dwa rodzaje piękna. Jedno, jak piękno natury, narzuca nam od pierwszego wejrzenia akces uczuciowy, przy czym, jeżeli się go nie przeżywa, żadne rozumowanie nie potrafi go w nas zrodzić. Drugie, jak piękno sztuk pięknych, gdzie „trzeba się sporo naargumentować na to, by doznać właściwego uczucia“ (it is requisite to employ much reasoning in order to feel the proper sentiment). „Są słuszne powody wnosić — jak czytamy niżej — że piękno moralne w dużym stopniu należy do tego drugiego rodzaju i wymaga pomocy naszych intelektualnych zdolności, by wywrzeć należyty wpływ na ludzką psychikę“ 18...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.