nabłonkowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kiem gruźlicy; g. ma średnicę od niespełna jednego do kilku mm, bywa zazwyczaj twardszy od otaczającej go tkanki zdrowej; utworzony jest z wielojądrowych komórek olbrzymich, zw. komórkami Langhansa, które stanowią jego część środk., z ułożonych wokół nich komórek nabłonkowatych i z nacieku limfocytów otaczających całą zmianę; g. ulega w części środk. najczęściej serowaceniu (martwicy), rzadziej wlóknieniu, 454 GRUZIŃSKA MUZYKA...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.