nabłonkowo-kosmówkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ryc. 216. Graficzna ilustracja bariery łożyskowej wg klasyfikacji Grossera-Mosmana. A — łożysko nabłonkowo-kosmówkowe, B — łożysko łącznotkankowo-kosmówkowe, C — łożysko śródbłonkowo-kosmówkowe, D — łożysko krwiokosmówkowe, E — łożysko krwiośródbłonkowe. 1 — tkanki płodowe, 2 — kapilary płodowe, 3 — krew matczyna, 4 — kapilary matczyne, 5 — tkanki matczyne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ostrowski, Kazimierz, Krassowski, Tadeusz, Pieńkowski, Marek 1972. Embriologia ogólna, wyd. 2, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.