nabłonkowo-limfoidalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Złośliwe guzy migdałków można podzielić na 4 grupy kliniczne, różniące się od siebie wyglądem makroskopowym, budową histologiczną i wrażliwością aa naświetlanie radem i promieniami Roentgena: A) Nabłoniaki rogowaciejące, B) Nabłoniaki nie rogowaciejące o typie śluzówkowym, C) Guzy o charakterze nabłonkowo-limfoidalnym i guzy z komórek przejściowych, D) Mięsaki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.