nabalsamować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) setknął z panią B. (której są poświęcone na pamiątkę ini jedynych i zbiegłych trzy jego pierwsze poematy) wezbrane we mnie uczucie braterskiej miłości zaczęło zwolna działać na nią kojąco, jak siła ożywcza, jak trafnie przez troskliwego doktora zastosowane lekarstwo. Tym sposobem udało mi się nabalsamować niektóre zranione części jej tkliwego serca, tak, że rany się pozamykały i powietrze wspomnień, chwytane ustami, już je nie tyle rani, co przedtem. Taka jest moja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.