nabasować się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nabajać 3 IV C c nabaj durzyć 3 IV C c nabasować się 3 IVC c nabierać 3 IV C c nabijać się 42z III B c nablagować 3 IV C c nabrać 3 IV C c nabujać 3 IV C c naburczeć [się] 3 IV C c nabzdurzyć 3 IV C c nadążać 32z V A c nadążyć 32z V A c nadmieniać 3 III C c nadmienić 3 III C c nadrzeć się 3 IV C c nafantaz j o wać 3 IV C c nagadać 4 IV B c nagadać się 3 III C c nagardłować się 3 rvc c naględzie 3 IV C c naglić 3 III B c nagłosować się 3 IV C c nagradzać 3 III B c nagrodzić 3 iiibc nagwarzyć się 3 HI C c naigrywać się 4,z HI B c nakazać 3 I B c nakazywać 3 I B c nakłamać 3 IV C c nakłamać 3 I B c nakłonić 3 I B c nakrzyczeć [się] 3 IV C c nalegać 3 HIC b nałgać 3 IV C c namawiać 3 I B c namawiać się 3 IC c namówić 3 I B c namówić się 3 I C c naopowiadać 3 III C c napaplać [się] 3 IV C c napiętnować 4 III B c napisać 42Z HI C c 42z IV C c napleść 3 IV C c naplotkować 4 IV B c naplotkować się 3 HIC c napominać 3 IV B c napomknąć 3 IH C c napomnieć 3 IV B c napomykać 3 III C c napytlować [się] 3 IV C c narzekać 3 III C c nasłuchać się 3 VII B a naspierać się 3 HI B c nasprzeczać się 3 III B c nastawiać 3 III C c nastawiać się 2 I C c nastawić 3 III C c nastawić się 2 I C c nastraszyć 3 III C c naszykować się 2 I C c naśmiewać się 42z III B c naterkotać 3 IV C c natrajkotać [się] 3 IV C c natrajlować 3 IV C c natrząsać się 42z III B c nauczać 3 I B c nauczyć 3 I B c nauczyć się 3 I C c nawoływać 3 III B c na wrzeszczeć [się] 3 IV C c nawykać 2 I C c nawyknąć 2 I C c nazmyślać 3 IV C c negować 3 IV C c nękać 3 III A a niecierpliwić 3 HI A a niecierpliwić się 2 III C a nienawidzić 2 V C a niepokoić 3 HI Aa niepokoić się 2 HI C a nudzić 3 IH Aa nudzić się 2 III C a nużyć 3 IHAa obawiać się 2 I C a obgadać 4 IV B c obgadywać 4 IV B c obiecać 3 I A c obiecywać 3 I A c objaśniać 3 III C c objaśnić 3 III C c objawiać 3 III Aa objawić 3 HI Aa obliczać 2 IV C c obliczyć 2 IV C c obligować 3 I B c obmawiać 4 IV B c obmierznąć 2 V Ab obmówić 4 IV B c obrazić 3 III Aa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zaron, Zofia 1980. Ze studiów nad składnią i semantyką czasownika. Polskie czasowniki z uzupełnieniem werbalnym oznaczające relację osobową z argumen­tem zdarzeniowym, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.