nabazgrolić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Łapy puchły” jednak nie tylko we Włoszech; przede wszystkim w Archiwum Głównym Akt Dawnych i w innych polskich archiwach i bibliotekach, a puchłyby też chętnie w tych licznych jeszcze, do których polscy badacze mają ciągle bardzo utrudniony dostęp. Sam Autor nie jest chyba w stanie zliczyć owych tysięcy listów, notatek, zapisków i diariuszy, które przeszły przez Jego ręce, nie tkniętych wcześniej przez innych badaczy. Listów i zapisków często nabazgrolonych ręką przywykłą raczej do szabli niż do pióra, zawierających mnogość szczegółów, nad którymi trzeba umieć zapanować, z których trzeba umieć wydobyć to, co najistotniejsze. Mimo tego ogromu pracy Autor ma często przesadnie skromną świadomość, że odkrywa i ujawnia zaledwie fragment dawnej rzeczywistości. W „Posłowiu” do książki Od Sierotki do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPol - Studia Polonistyczne UAM (Po­znań)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.