nabechtać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mion Hipolitowi (w. 125—128); 4. charakterystyczne wspólności leksykalne: cieśń, kudły, nieprzełamna, kradać, nadsłabiać, trudnić (z biernikiem), a także tego rodzaju podobieństwa i paralelizmy, jak: bystrzeć, łechtać, nabechtać, wyszastany, schyłki, podmiesięczni (peryfr.: Turcy); 5. identyczność paru rzadszych par rymowych: gniazda: gwiazda, rzędem : zapędem, stygnie : dźwignie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.