nabiałowo-piekarniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czymi, jak i przemysłowymi. W tej liczbie sklepy stanowiły 55 076, reszta, tzn. 5 846 były to jednostki drobnodetaliczne. Najczęściej występującymi w sieci GS punktami sprzedaży detalicznej są: punkty sprzedaży pomocniczej (PSP), sklepy tzw. wiejskie spożywczo-przemysłowe, spożywcze, włókienniczo-odzieżowo-obuwnicze, artykułów żelaznych i gospodarstwa domowego, meblarskie, nabiałowo-piekarnicze, mięsne oraz tzw. składy towarów masowych. Gminne spółdzielnie prowadzą również takie sklepy, jak np. obuwnicze, włókiennicze, galanteryjno-pasrhanteryjne,' myAlarsko-drogeryjne, nasienno-ogrodnicze, winAh-cukiemicze, komisowe itd., a ponadto część wiejskich domóvA^towawwych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Haubold, O. et al. 1965. Organizacja i technika handlu. Cz. 3, wyd. 4, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.