nabieżeć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Język Syrokomli 331 mu mg 725 ‘murownik 270 murowy 302 ni liry (ipl) 375 musie 725 iiiusiemy 543 niuster 173 liiustra 173 mustrować 173 muszel (masę) 424 ‘muszl 424 musztra 173 muzułman 272 ‘Muzułmaniec 259 muzyka 142 mylać się 525 myncarz 72 myrtowy 72 mysi 444 myślmy (imp) 152 mystyczny 72 myszy 444 myśl (z gen) 671 myślami (ipl) 389 myśleć 544 myśleć 50, 544 myślić 544 myśliwcowi (dsg) 353 myśliwski 200 myślmi (ipl) 431 mytliologja 72 mytologiją (asg) 401 my tyczny 72 *mżvć (się) 725 na 613—626, 646, 697, (interj) 663 ‘nabiec 725 nabieg 725 nabierać (z aec) 692 nabierać 45 nabieżeć 546 nabity 725 ‘nabój 88 nabożeństwo 217 nabór 725 *n a bóść 725 nachylać 70 nachylić 592 ‘naciąganina 288 nacieszać (się) 528 ‘naciskać 725, n. się 592...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.