nabieżny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) .861, 865, 866, 872, 873, 880, 881, 896 Rozchodzenie się czół fal 508 Rozciąganie 487, 488 Rozdzielanie się fal 512 Rozgłośnia radiowa 474 Rozkład Gaussa 685, 686 Rozkład gęstości 118 — kwantów gamma 705, 706 — neutronów epitermicznych 701-703 termicznych 703-705 — Poissona 685, 686 — pola elektrycznego 303, 309 stałego 369 — prawdopodobieństwa 685 — przewodności 366 wzdłużnej średniej 367 — siły ciężkości nad antykliną 197, 198 ciałem zaburzającym dwuwymiarowym 196 — kulą 186, 187 synkliną 197, 198 uskokiem 193-195 — — walcem poziomym 189 warstwą nachyloną 191-193 poziomą 192 Rozpad alfa 661 — beta 661 — promieniotwórczy 661, 662, 664 Rozpływ prądu elektrycznego 361, 367 Rozpraszanie fal sejsmicznych 528, 562 — neutronów niesprężyste 70, 664 sprężyste 70 — promieniowania comptonowskie 684 Rozszczepianie jąder samorzutne 664 Rozstaw elektrod 337 — geofonów 552, 553, 588-590, 606 skrajny 552 środkowy 552, 587 — nabieżny 600 — obserwacyjny 600 — podstawowy 600 — zbieżny 600 Rozwiązanie Miecznikowa 417 Rozwijanie krzywych prędkości 582 Rów tektoniczny 346, 366 Równanie falowe 499 — drgań sprężystych 498, 499 — dyfuzji 674 — fali refrakcyjnej 597 — grawimetru podstawowe 133 — hodografu fali padającej 592 refrakcyjnego 591-593 różnicowego 606 — kinetyczne 700/701 — Laplace’a 116, 304, 307 — Maxwella 309 — Nernsta 58 — Poissona 116 — transportu 695 Boltzmanna 601 — zasadnicze wagi skręceń 143 Równowaga izostatyczna 213, 220, 221 — promieniotwórcza rudy 709 szeregu uranowego 708 Równoważność krzywych sondowania 356 Różnica potencjałów 317, 330 dyfuzyjnych 772 dyfuzyjno-adsorpcyjnych 69 Ruch drgający fali poprzecznej 511...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fajklewicz, Zbigniew (red.) 1972. Zarys geofizyki stosowanej, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.