nabiegnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4.2. Kolejna grupa znaczeń odnosi się do chorób. Linde pisze o „żabie pod językiem” {ranula linguae) i tłumaczy: ‘nabrzmienie czyli nabiegnienie języka spodem około krwawych żyłek, żabiemi zwanych’ (Linde 1807-1815, VI: 700), podobnie i Słownik warszawski, dodający do tego papillae sublinguales ‘brodaweczki podjęzykowe, pospolicie żabą zwane’ {Słownik 1900-1927, VIII: 682)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.