nabiegunnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jest brak symetrji w układzie magnetycznym maszyny. Podobna asymetrja magnetyczna może być wywołana nie tylko przez niewspółśrodkowe położenie twornika, powodujące nierówność szczeliny powietrznej, lecz także przez różnicę kształtu poszczególnych nabiegunników, przez niejednorodność materjału biegunów magnetycznych, wewnątrz których mogły się potworzyć pęcherzyki, jeżeli bieguny wykonane są nie z blach żelaznych, lecz z materjału lanego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hensel, Gustaw 1925. O uzwojeniach maszyn elektrycznych prądu stałego. Dla praktyków, samouków i dla szkół oraz kursów zawodowych, Warszawa : Księgarnia J. Lisowskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.