nabieracz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dość typowa dla okrucieństwa chrześcijańskiego jest przypowieść 0 trzech nabieraczach, którzy usiłowali wyłudzić od świętego płaszcz 1 jałmużnę w ten sposób, że jeden leżał na drodze udając zmarłego, a dwaj nagabywali zakonnika, by dał na pogrzeb; gdy ten odszedł po udzieleniu pomocy, okazało się, że symulant umarł naprawdę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałużyński, Zygmunt 1953. Podróż na Zachód. Szkice, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.