nabigosić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ności życiowych (np. najeść się — i pot. napchać się, natkać się, napakować się, naćkać się, nażreć się)] 2) wyrazy pogardliwe, w szczególności przezwiska {matoł, gamoń, bęcwał, kocmołuch itp.); 3) słowa żartobliwe, z zasady będące wyrazistymi formacjami słowotwórczymi (np. pokiełbasić, nabigosić, podtatusiały), bądź przeciwnie — podlegające ekspresywnym zniekształceniom strukturalnym {famuła 'familia5, grdyń 'grosz5 itp.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Studia 1978. Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6-9 X 1975), Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.