nabliżać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) PIELĘ „ZIELE" 213 ku podwieczorowi było”, 168), znakomite kulgaó (,,Kulgało grubym Kingiem a kulgało”, 45) dla lewicy uszczypliwe, bo prawicować nie ma, lewicować (,,Kabaret zbierał się co tydzień, czytano swoje utwory, deklamowano, lewicowano”, 167), zbędne nabliżać się (,,ludzie nabliżający się do dziecinnego życia nie są klasami, zawodami, warstwami, tylko samodzielnymi każda sobie duszami”, 133), możliwe nazwy czaić (,, karmi wróble, które nazwyczaiła przylatywać na parapet”, 406), zawadiackie odszupasować (,,zadatek na trampa został odszupasowany z powrotem”, 43), niezłe przyskrzybnąć (w zmienionym znaczeniu, bo np. Słownik warszawski objaśnia słowami ,,przyciąć, ścisnąć,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.