nabranie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przyznam się też panom moim, że w owych błogich czasach rześkiej młodości, miałem wadę dość naganną nadskakiwania i zalecania się każdej ładnej kobietce, jaka się tylko nawinęła; nie miałem w tern wyrachowanego celu, zręcznie ułoźonćj intrygi, ale po prostu, miłe spędzenie chwili, igraszkę wesołego humoru, a wreszcie, że użyję prostego terminu: zalecałem się dla nabrania wprawy. Nic z tego ułańskiego obyczaju nie spuściłem w nowych moich stosunkach z Heleną, która odpowiadała tym nadskakiwaniom i zalecankom z taką przytomnością umysłu, z taką zachęcającą wesołością, żem nie miał potrzeby zmieniać taktyki, tembardziej gdy dawała poznać, że zbytnie uwodzenie się pozorami jej względów, wystawiłoby mię tylko na śmieszność. Zresztą, cóż lepszego było robić dla skró...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.