nacjonaloportunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do spraw tych powróci w okresie późniejszym — zwołany w 1931 r.123 I Zjazd Pisarzy Polskich przebywających na terenie ZSRR. Zrekapituluje on i zamknie dyskusję o odchyleniu nacjonaloportunistycznym w literaturze oraz określi oficjalnie stosunek nowej redakcji „Kultury Mas” do tych zagadnień. W nowo ogłoszonym programie pisma czytamy: „«Kultura Mas» walczyć będzie przeciw wszelkim teoriom nacjonaloportunistycznym, które to teorie negują możliwość zbudowania polskiej kultury proletariackiej w granicach naszego państwa. «Kultura Mas» demaskować będzie wrogą proletariatowi, w gruncie rzeczy kontrrewolucyjną istotę tych teorii. Wbrew teoriom nacjonaloportunistów,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sierocka, Krystyna 1963. Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR („Kultura Mas” 19291937), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo