nad-dusza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Druga możliwość: jest droga wyjścia, bo ponad naszymi duszami istnieje „nad-dusza”. Człowiek będzie jednak skłonny wejść na tę drogę tylko wówczas, gdy będzie przekonany, że wiedzie ona w przestrzenie psychiczne nie mające kresu; w taki wszechświat, któremu można by ufać bezgranicznie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Teilhard de Chardin, Pierre 1993. Pisma. 4. Feno­men człowieka, przeł. K. Waloszczyk, War­sza­wa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.