nadewolucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niami i „doznaniami pomniejszającymi” (nawet one!), przeobrażają się w czynnik jednoczącego rozśrodkowania się (czyli rozśrodkowania, które prowadzi do „dawania siebie” i kieruje ku Komuś większemu niż my sami), a wskutek tego przestają się wydawać odpadkami Stworzenia, i stają się — zgodnie z zadziwiającymi prawami energetyki duchowej — pozytywnym czynnikiem nadewolucji. Jest to ostateczne i prawdziwe rozwiązanie problemu zła. (Por...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Teilhard de Chardin, Pierre 1987. Pisma. 3. Moja wizja świata i inne pisma, przeł. M. Tazbir, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.