nakarcznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Buhaj rasy Szorthorn SZORY [niem.], rodzaj —* uprzęży na konia; składa się z napierśnika (skórzany albo parciany pas 7-10 cm szer., otaczający pierś konia, odpowiednik —* chomąta), z przymocowanych do jego końców pasów pociągowych lub postronków oraz nakarcznika (podtrzymującego napierśnik) i nagrzbietnika z podbrzusznikiem (przytrzymujących postronki); do wstrzymywania biegu służą: naszelnik, natylnik i podogonie; najprostszą formą sz. jest —*• szleja; uprząż szorowa jest znacznie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.