naród-tradycja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kierunkiem samej codziennej walki o życie. W tym czasie mimowoli i bezwiednie w normę socjologiczną przyjęte zostało własne nasze, kalekie pod uciskiem rosyjskim istnienie, w którem naród-tradycja trzymał się nad mechanicznem spolecznem istnieniem jedynie mocą altruizmu i poświęceń. Wskutek tego zatraconem zostało zrozumienie historycznej rzeczywistości, zatraconem zostało zrozumienie tej rzeczywistości, zatraconem zostało zrozumienie tej rzeczywistej pracy, mocą której naród urabia się, utrzymuje, narasta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzozowski, Stanisław 1936. Dzieła wszystkie. T. 6. Współczesna powieść i krytyka, artykuły literackie, studja o Wyspiańskim, Warszawa : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.