narodowościowo-żydowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Liczna społeczność żydowska w Polsce pod względem politycznym stanowiła niezwykle barwną mozaikę. Przez cały okres międzywojenny można było wyróżnić trzy główne kierunki: konserwatywno-religijny, narodowościowo-żydowski i socjalistyczny. Pierwszy kierunek reprezentowało ugrupowanie Agudas Israel, stojące na gruncie utrzymywania odrębnej wspólnoty żydowskiej, w której nakazy religijne miały dominować nad zjawiskami społecznymi i ideologicznymi. Ugrupowanie to przeciwstawiało się emi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tomicki, Jan (red.) 1982. Polska odrodzona 1918-1939. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.