narodowo-konserwatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niemiec Oertzen, narodowo-konserwatywny publicysta polityczny, który po 1933 roku przeszedł na służbę hitleryzmu, pisze wprost: „Wszystko to, czego doświadczyły korpusy ochotnicze w czasie krwawej wiosny 1920 roku (tłumienie ruchów robotniczych, przede wszystkim rzeź w Zagłębiu Ruhry — B. M.), można uważać za uprawę roli pod ziarno, które zasiał narodowy socjalizm, a z którego plon zebrano za Adolfa Hitlera”7...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maszlanka, Bronisław 1971. Cztery oblicza militaryzmu. Okruchy historyczne, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.