narrator-kamera

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ściową narrację. Drzeżdżon czyni co może, by czytelnik uwierzył w obiektywność narratora Okrucieństwa czasu, posuwa się do sugerowania swoistej filmowości literackiego obrazowania, do kształtowania poszczególnych sytuacji na podobieństwo filmowych obrazów, jest niby to tylko bezosobowym narratorem-kamerą, a jednak jest jego wypowiedź bez reszty podporządkowana temu wszystkiemu. co zachodzi w świadomości Marcina. Jak to się dzieje?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bugajski, Leszek 1986. Pozy prozy, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.