naskórkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niemal zautomatyzowany i nawykowy. Sądzę, że gdyby Słobodnik przeprowadzał wśród swoich wierszy większą selekcję, a ponadto przyjął jako założenie, że każdy z nich musi być jakimś nowym ujęciem wybranego tematu, najdrobniejszym choćby odkryciem — mielibyśmy więcej utworów o pewnej świeżości spojrzenia (jak np. Anioł murzyński), a mniej poprawnych, naskórkowo sentymentalnych rymowanek, które, niestety, przeważają w tomie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.