nastromienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) padać śnieg. Biihler, źle znoszący wysokość, pozostał daleko w tyle. Pozostali trzej alpiniści przekopywali się nadal przez zwały śniegu. Nastromienie stoku sięgało 60°. Pogoda pogarszała się. W dół poczęły sunąć lawiny pyłowe, mgła ograniczała widoczność do kilkudziesięciu metrów. O godzinie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.