naturalistyczno-magiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) G. Cardano (1501-76), B. Telesio (1509-88), L. Vanini (1585-1619) gł. odmiany: panteistyczno-intuicjonistyczna (Mikołaj z Kuzy), naturalistyczno-magiczna (Paracelsus), materialistyczna. (Telesio), panteistyczna o wyraźnych tendencjach materialistycznych (Bruno); koncepcja wszechświata oparta na zasadach jednorodności substancji materialnej, identyfikacji Boga z naturą, jedności praw rządzących całą przyrodą, dynamizmu, dialektycznego ujęcia rozwoju; zaczątki heliocentrycznego i historycznorozwojowego ujęcia problematyki kosmologicznej; odnowienie staroż. hylozoizmu; racjonalistyczna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.