naturalistyczno-modernistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Porywał siłą buntu modernistycznego oraz hasłem sztuki wolnej od służby społecznej i zmierzającej ku poznaniu duszy ludzkiej przez analizę podświadomych i wyzwolonych spod kontroli rozumu stanów psychicznych. Fascynował apoteozą poznania intuicyjnego i determinizmem etycznym, tragiczną koncepcją życia ludzkiego oraz naturalistyczno-modernistycznym synkretyzmem w zakresie formy powieściowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barański, Zbigniew, Semczuk, Antoni (red.) 1976. Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.