naturalistyczno-pozytywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) notonii bytu i nirwany. Natomiast wyodrębnienie w tej wizji świata udziału schopenhaueryzmu okazało się zadaniem trudnym, po części nierozwiązywalnym: oddziaływanie Schopenhauera — jak wskazuje sam autor — splatało się z oddziaływaniem pesymizmu naturalistycznego, dekadentyzmu zachodnioeuropejskiego, indianizmu buddyjskiego i wedyckiego, a także tradycji romantycznych. Zdaniem Tuczyńskiego, w modernizmie polskim „pierwszy etap myślowo-uczuciowy i odpowiadające mu obrazowanie prezentuje naturalistyczno-pozytywistyczny profil pesymizmu, w drugim przeważa profil schopenhauerowski, w trzecim [przezwyciężającym determinizmy i schopenhaueryzm] — romantyczny, uwarunkowany głównie ingerencją Słowackiego i Wedanty” (s. 161). Wydaje się, że częściej, niż sądzi Tuczyński, były to impulsy tylko pośrednie,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo