naturalno-rozdzielczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 39 Dlatego też — mimo, iż dostrzegano istotną rozbieżność między dawnymi wyobrażeniami a rzeczywistością pierwszego okresu budownictwa socjalistycznego — „główny wysiłek teoretyków i polityków szedł w kierunku uzasadnienia, dlaczego jeszcze nie można wprowadzić w życie naturalno-rozdzielczego systemu gospodarowania. Jasno i niedwuznacznie formułowano tezę, że w miarę powstawania odpowiednich warunków należy możliwie szybko i konsekwentnie przechodzić do całkowicie scentralizowanej, bezpieniężnej gospodarki’' (W. Brus: op. cit., s. 44)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jarosz, Maria 1967. Samorząd robotniczy w przedsiębiorstwie przemysłowym, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.