nauczyciel-interpretator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w sprzeczności z zasadami pracy nad np. podręcznikiem uniwersyteckim. Ten ostatni bywa bowiem nieraz dziełem życia wybitnego naukowca, który w całkowicie nieskrępowany sposób i kierując się własnym podejściem do problematyki przedmiotu, przekazuje bezpośrednio swoje długoletnie doświadczenia młodym pokoleniom, specjalizującym się w danej dziedzinie. Podręcznik dla szkoły podstawowej natomiast stanowi jeden z elementów zespołu środków nauczania, za pomocą których autor — poprzez nauczyciela-interpretatora — zwraca się do masowej populacji neutralnych odbiorców, będąc przy tym ograniczony całym szeregiem czynników (planem i programem nauczania, miejscem i rolą konkretnego podręcznika w procesie dydaktycznym, wysuniętymi uprzednio postulatami co do treści książki, psychofizycznymi możliwościami uczniów, dla których pisze itd.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parnowski, Tadeusz (red.) 1973. Z warsztatu podręcznika szkolnego. Praca zbiorowa, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.