nauczyciel-oficer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pasmo wiosennych poranków. Opuszczenie domu, w którym znał każdy drobiazg, podwórza, sadu, obejścia gospodarskiego z jego milionem spraw w zakątkach, zamiana wielkiej, bosej po trawach wolności, na muiy rygoru szkolnego internatu, wśród samych obcych; zamiana ojca, którego się bał, na jeszcze straszniejszego, na pewno wrogiego nauczyciela-oficera, wydawała się Miti wręcz koszmarem. I nie pomogą tu żadne pocieszenia na przejściowość czasu, na lata przyszłości! Czas, ów temat wiecznego utyskiwania starszych za jego szybkie przemijanie, w wieku Miti gdy Jeden rok był zaledwie jedną dziewiątą cząstką jego istnienia — wydawał się rozciągnięty w nieskończoność. W jesieni mówić mu, że przyjdzie wiosna wyda...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mackiewicz, Józef 1993. Dzieła. T. 3. Kontra, Londyn : Kontra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.