naukowo-bibliotekarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do sprawy tej powrócono jeszcze 13 VI 1928 r. na posiedzeniu grupy posłów BBWR, członków komisji oświatowej Sejmu, z udziałem przedstawicieli bibliotekarzy i naukowców (Demby, Łodyński, Birkenmajer). Również i tu ścierały się poglądy grupy krakowskiej i warszawskiej. Ostatecznie przyjęto zasadę podziału zadań zgodnie z postulatami Estreichera. Sprawę tę miał ostatecznie rozstrzygnąć przyszły statut Biblioteki Narodowej, który Demby zobowiązał się „przedłożyć do zapoznania się zainteresowanym sferom naukowo-bibliotekarskim i naukowym" ®. Nie podjęto sprawy nowelizacji rozporządzenia o ustanowieniu Biblioteki. Spór zakończył się kompromisem, a Demby wyszedł z niego jako faktyczny założyciel i kierownik Biblioteki Narodowej. Dziesięcioletnie jego zabiegi i starania o powołanie Biblioteki nie poszły na marne. W wielowiekowej historii bibliotek polskich otwierała się nowa karta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stankiewicz, Witold (red.) 1984. 50 lat Biblioteki Narodowej Warszawa 1928-1978, Warszawa : Biblioteka Narodowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo