naukowo-obiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Już w samym więc aspekcie terminologicznym kryje się ważka problematyka ideologiczna. Centralną jednak aporią w tej problematyce byłą kwestia chrystianocentryzmu: z jednej strony bowiem nieodzowne było szerokie uwzględnienie chrześcijaństwa — jako religii dominującej wśród innych u nas — z drugiej zaś strony zasadniczą ideą Słownika była (stanowiąca warunek sine qua non naukowo-obiektywnego religioznawstwa) konieczność ukazania chrystianizmu jako jednej spośród wielu istniejących na świecie religii. Sprzeczność tych tendencji starano się rozwiązać nie tylko przez dobór haseł i odpowiednią treść tych, które dotyczą chrześcijaństwa (zwłaszcza przez wskazywanie na ich genezę, ewolucję oraz funkcje), lecz także poprzez wprowadzanie haseł — mało nieraz znanych w szerszym odbiorze społecznym — a będących odpowiednikami lub równorzędnymi znaczeniem zjawiskom w religii chrześcijańskiej, z innych kręgów kulturowo-religijnych. Istniejącemu — pomimo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaspers, Karl 1990. Filozofia egzystencji, przeł. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.