naukowo-poznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) FRANCUZ ODKRYWA STANISŁAWA AUGUSTA 59 mieńców życia, barwności, a też sprawiają, że wielkie dzieło profesora Fabre’a czyta się jak najbardziej miejscami zajmującą powieść — lecz, na rzadszym ich stosowaniu i częstszym opuszczeniu, naukowo-poznawcza strona nie wiele by z pewnością straciła, zaś oszczędność w rozmiarze książki niewątpliwie by sporo zyskać mogła (387, 513 et pass.). Weźmy chociażby dla przykładu plotkę, że malarka, pani Gault de Saint Germain, z domu Rajecka, uczennica David’a, była rzekomo nielegalną córką Stanisława Augusta ; w rozmowie z Mazzeim, zapytany, czy tak jest istotnie, król powiedział żartem : ,,Jest tyleż córką moją, co Pańską” (str. 514 i przyp. 35 na str. 676). Czy wielo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.