naukowobadawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zbiory Biblioteki uniwersyteckiej były do r. 1916 wykorzystywane w zasadzie tylko do prac naukowobadawczych i poważnych studiów, nie zaś dla celów czytelnictwa rozrywkowego, czy też do bieżącej nauki dla studentów. Obecnie jednak może z nich korzystać każdy; czytelnie książek, czasopism, mikrofilmów i rękopisów otwarte są w zasadzie dla wszystkich4. Wypożyczanie do domu jest jednakże ogra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.