nazi-propaganda

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Legenda że Uniwersytet Karola, za panowania Luxemburgów, był czysto niemiecką, instytucją ma swe źródło w niemieckiej nazi-propagandzie. W rzeczywistości była to instytucja, która odegrała ogromną rolę w życiu kulturalnym Czech w końcu 14. i w 15. wieku. Za panowania króla Karola uniwersytet obejmował oficjalnie cztery „nacje” : dwie słowiańskie (czeską i polską) i dwie niemieckie (bawarską i saską). Polską „nację” stanowili...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.