nefrocystogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3.4.3. 	Zestawy wielokanałowe W dalszej fazie rozwoju metodyki pomiarów dynamicznych niezbędne stało się zastosowanie większej liczby detektorów. Przykładem może tu być nefrografia trójkanałowa; oprócz dwóch liczników scyntylacyjnych, skierowanych na poszczególne nerki, stosuje się trzeci detektor scyntylacyjny, mierzący promieniowanie pochodzące z okolicy pęcherza. Wykresy otrzymane tą metodą noszą nazwę renocystogramów albo nefrocystogramów. Dalsze udoskonalenie tej metody polega na pomiarze stężenia hipuranu w obiegu krążenia, za pomocą czwartego licznika scyntylacyjnego. Na ryc. 3.42 pokazano przykładowo wykres otrzymany za pomocą aparatury czterókanałowej. Poszczególne liczniki dokonywały pomiarów natężenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piątkowski, Adam, Scharf, Waldemar 1972. Aparatura radiometryczna w medycynie i biologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.