nefrogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dzięki temu nefrografia znalazła szersze zastosowanie szczególnie do diagnostyki w przypadkach zablokowania dróg moczowych oraz nadciśnienia na skutek zwężenia tętnicy nerkowej; porównanie nefrogramów poszczególnych nerek stanowi podstawę precyzyjnej oceny ich działania. W celu ułatwienia diagnozy powstają obecnie centralne ośrodki kliniczne (USA), dysponujące bogatym zbiorem nefrogramów, nagranych na taśmach magnetofonowych, które analizuje się następnie za pomocą maszyn cyfrowych. * Jakkolwiek nefrografia stosowana jest już od kilkunastu lat, nie nastąpiło jeszcze w tei dziedzinie ujednolicenie aparatury pomiarowej. Stosuje się zarówno liczniki scyntylacyjne z kryształami Nal(Tl) o niewielkich wymiarach — np. 25 X 25 mm — jak również z kryształami o średnicach do 75 mm. Nie ujednolicono również typów kolimatorów; przeważają tu oczywiście kolimatory szerokokątne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piątkowski, Adam, Scharf, Waldemar 1972. Aparatura radiometryczna w medycynie i biologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.