neo-konserwatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gdyby program Piaseckiego był prawicowo-postępowy, gdyby reprezentował kierunek neo-konserwatywny w oparciu o tradycję Wielopolskiego — miałby daleko większe szanse otrzymania statusu partii politycznej niż Pax. Ale choćby Piasecki i jego sztab w służbie dla Kremla urobili sobie ręce po łokcie — Moskwa nie uzna nigdy ich „ruchu społecznie postępowego” za partię polityczną. Bo uznanie Paxu za partię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo