neodadaizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) młodych artystów, którzy posługując się — na wzór dadaistycznych —► ready mades — cytatem gotowych elementów (stąd również nazwa neodadaizm), dążą do przedstawienia symultanicznej wizji współczesnej cywilizacji urbanistycznej. W przeciwieństwie do —*• dadaizmu P.A. nie ma na ogół na celu efektów groteski,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.