neofreudowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po starannym przestudiowaniu dostępnej wówczas literatury badawczej, Orlansky doszedł do wniosku, że ,,... osobowość nie jest wypadkową instynktownych popędów libido niemowlęcia, kierowanych mechanicznie w takie czy inne łożyska przez rodzicielską dyscyplinę...” (1949, s. 39), lecz jest wynikiem specyficznych interakcji między daną osobą a środowiskiem. Wyraził on pogląd, że „ortodoksyjna teoria freudowska” jest mniej zadowalająca niż takie neofreudowskie teorie społeczno-kulturowe, jak teoria Horney (1939) czy teoria Fromma (1941), jeśli chodzi o wyjaśnienie wpływu metod wychowywania dzieci na strukturę ich osobowości (zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę materiał dowodowy dotyczący różnych kultur)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cofer, Charles N., Apley, Mortimer H. 1972. Motywacja. Teoria i badania, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.