neognoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w istocie rzeczy są niekomunikowalne? Fenomen niekomunikowalności nasuwa z kolei myśl, czy aby bariery komunikacyjnej nie stanowi między innymi sama natura przekazu (obrazu malarskiego czy fotograficznego), który desakralizuje i odtajemnia gnozę, gdyż podlega ścisłym ■bądź luźnym regułom językowym i konstytuuje względnie autonomiczny mikrokosmos. Artysta winien zatem wiedzieć — gdyby zgodzić się z mymi wywodami, sceptycznymi co do możliwości ucieleśnienia doświadczeń transcendentnych — że zgłaszając akces do neognozy (nie jedynej notabene postaci, w której przejawia się kontestacja i walka z kulturą faustyczno-mefistofeliczną), decyduje się na zaangażowanie światopoglądowe z konsekwencjami praktycznymi, ale w istocie poza dziedziną sztuki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.